2015 – ett bra år för Jacksons Trädvård (Jtv)

1 feb 2016

Nu har vi kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping, som ger oss möjlighet att utföra rätt åtgärder på träden och i skogen i hela södra Sverige åt våra kunder. Med ett brett utbud av dokumenterad kunskap inom vård av träd, natur och skog av våra Arborister, Skogsmästare och Jägmästare, hoppas vi kunna lyfta kunnandet och intresset för hur viktigt detta är. Vi märker att intresset och medvetenheten växer gällande vikten att göra rätt från början, vilket är glädjande! Vi hoppas att under 2016 ”sporra” fler att välja arboristyrket, då vi ser en stor efterfrågan på duktiga arborister nu och i framtiden.

Vi har också skapat oss många betydelsefulla kunder och samarbetspartners under året, som vi vill tacka för ett bra 2015 och nu ser vi fram emot ett ännu bättre 2016!

Väl mött där ute!

Johan Josephson

VD Jacksons Trädvård AB