skip to Main Content

Välkommen till
Jacksons Trädvård!

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Med en helhetssyn på varje uppdrag tar vi hänsyn till rekreations-, kultur- och naturvärden. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer, där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Stockholm

Tel 08 - 410 470 70

Göteborg

Tel 08 - 410 470 70

Hägerfrukost vid Råstasjön

Jacksons Trädvård har sedan förra året uppdraget att sköta naturvården åt Solna Stad. En viktig del i detta är att mata hägrarna vid Råstasjön under vintern. Fotografen Per Karlsson fångade detta fantastiska skådespel med sin kamera.

Hägrar äter frukost vid Råstasjön. Fotograf Per Karlsson

Hägrar äter frukost vid Råstasjön. Fotograf Per Karlsson

Back To Top