Hägerfrukost vid Råstasjön (Jtv)

9 mar 2018

Jacksons Trädvård har sedan förra året uppdraget att sköta naturvården åt Solna Stad. En viktig del i detta är att mata hägrarna vid Råstasjön under vintern. Fotografen Per Karlsson fångade detta fantastiska skådespel med sin kamera.