skip to Main Content

Välkommen till
Jacksons Trädvård!

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Med en helhetssyn på varje uppdrag tar vi hänsyn till rekreations-, kultur- och naturvärden. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer, där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Stockholm

Tel 08 - 410 470 70

Göteborg

Tel 08 - 410 470 70

Jacksons Trädvård fortsätter växa!

Vi söker nu klättrande arborister, konsulterande arborister och markarbetare till Stockholm – Svealand

Klättrande arborist

Jacksons Trädvård utför trädvårdsåtgärder åt både offentlig och privat marknad. Vi söker dig som är utbildad arborist och som trivs i teamarbete. Uppdragen utförs i en större region med utgångspunkt och placering i Stockholm.

Kompetenskrav

 • Arboristutbildning eller 2 års arbetslivserfarenhet som klättrande arborist
 • B-körkort
 • Motorsågskörkort AB

Meriterande

 • Motorsågskörkort C
 • Certifiering inom ISA eller ETW

Språk: Svenska och Engelska

För mer information och frågor är du välkommen att kontakta:
Per Stjernberg, Affärsområdeschef Trädvård – per@jtvab.se, 0766-44 37 83

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev till jobb@jtvab.

Konsulterande arborist

Jacksons Trädvård utför konsulterande arboristuppdrag såsom okulära- och klättrandebesiktningar, inventeringar, trädvårdsplaner och rådgivning m.m. för både offentlig och privat marknad. Vi söker dig som är utbildad arborist och som har goda kunskaper kring trädens biologi och funktion samt som kan identifiera trädens eventuella defekter och risker och komma med åtgärdsförslag. Uppdragen utförs i en större region med utgångspunkt och placering i Stockholm.

Kompetenskrav

Arboristutbildning med trädfysiologi och anatomi, dendrologi och ståndortslära, trädens sjukdomar och skador, marklära mm.

 • B-körkort
 • God datorvana med kunskap i Word och Excel
 • Flytande svenska i tal och skrift

Meriterande

 • Utbildad klättrande arborist
 • Certifiering inom ISA eller ETW
 • Motorsågskörkort AB
 • Arbetslivserfarenhet som konsulterande arborist

För mer information och frågor är du välkommen att kontakta:
Per Stjernberg, Affärsområdeschef Trädvård – per@jtvab.se, 0766-44 37 83

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev till jobb@jtvab.

Naturvårdsarbetare

Jacksons Trädvård utför skog- och naturvårdsarbeten åt kommuner, stadsdelar och länsstyrelser. Vi söker dig som har ett stort intresse för naturvård och tätortsnära skog samt att du trivs i teamarbete. Uppdragen utförs i en större region med utgångspunkt och placering i Stockholm, men möjlighet finns även att utgå ifrån Tierps och Östhammars kommun.

Kompetenskrav

 • Grönt Kort (Naturhänsyn och kulturmiljövård)
 • B-körkort
 • Motorsågskörkort AB
 • Röjsågskörkort RA
 • RB är ett krav

Meriterande

 • Motorsågskörkort C

Språk: Svenska och Engelska

För mer information och frågor är du välkommen att kontakta:
Marianne Wissman, affärsområdeschef Skog- och Naturvård, 073-263 72 09

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev till jobb@jtvab

Har du frågor till vår VD?
Kontakta Mårten Holmqvist, tel 076-644 37 76, e-post: marten@jtvab.se

Back To Top