Naturvård/Trädvård för länsstyrelsen Halmstad. (Trädexperterna)

10 jan 2016

Längst med en åker i Onsala växer ståtliga ekar. Efter att en ek vält pga av rotröta beslutade sig länsstyrelsen för att låta Trädexperterna utföra en trädbesiktning av befintligt trädbestånd. Resultatet blev frihuggning, ringbarkning och trädbeskärning som kommer utföras under maj månad.
Allt material blir till faunadepåer på utvalda platser.