skip to Main Content

Välkommen till
Jacksons Trädvård!

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Med en helhetssyn på varje uppdrag tar vi hänsyn till rekreations-, kultur- och naturvärden. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer, där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Stockholm

Tel 08 - 410 470 70

Göteborg

Tel 08 - 410 470 70

Ny VD för Jacksons Trädvård

Från och med den 10 april är Mårten Holmqvist ny VD på Jacksons Trädvård.

Mårten kommer senast från en roll som marknadsområdeschef på AB Previa. Han har en gedigen bakgrund inom förändringsledning, utveckling av försäljning och ledarskap samt skapande av struktur och processer i komplexa tjänsteföretag. Tillsammans med familjen äger och driver han sedan många år en skogsgård i Östergötland, med inriktning på skogsbruk och naturvård.
– Mitt intresse för skog och naturvård lockade mig till uppdraget på Jacksons. Men också den starka kultur, spetskompetens och stolthet som jag förstått finns i bolaget. Att får arbeta med ledarskap och affärsutveckling i kombination med ett av mina stora personliga intressen och engagemang ser jag verkligen fram emot, säger Mårten.

Mårtens uppdrag blir att fortsätta driva vidare Jacksons med samma strategi som tidigare VD Johan Josephson gjort. Mårten börjar i samband med att Johan Josephson, som drivit Jacksons Trädvård framgångsrikt under drygt tre år på ett förtjänstfullt sätt, väljer att gå vidare mot nya utmaningar.

Vi hälsar Mårten välkommen och önskar Johan lycka till!

Har du frågor? Kontakta Mårten Holmqvist, VD för Jacksons Trädvård, tel: 076-644 37 76.

Back To Top