Om oss

DSC_5030-2.jpg

Vi vårdar trädvärden

Jacksons Trädvård etablerades som ett professionellt arboristföretag. Vilket innebär att vi är specialister på vård, underhåll och fällning av träd. Med tiden har även skogliga tjänster och naturvård blivit våra specialistområden.

Vår viktigaste uppgift är att ge våra kunder högsta kvalité och service.

Utgångspunkten för vårt arbete är engagemang, säkerhet och kunskap. Genom att utvärdera, utveckla och ständigt förbättra oss efterlever vi våra ledord.

 

Vår historia

Jacksons Trädvård AB (”Jacksons Trädvård”) grundades 2004 av Mike Jackson som ett renodlat arboristföretag. Jacksons Trädvård har sedan dess utvecklats och växt i snabb takt.

Gemensamt för oss och de samarbetspartners vi anlitar är tron på att utföra kvalificerad trädvård, skog- och naturvård. Hög service är därför en central del av vårt arbete. Vi är måna om att ge ett personligt och ansvarsfullt bemötande till våra kund och övriga personer vi kommer i kontakt med genom arbetet.

DSC_4834-1.jpg
2020-11-27-121258957.jpg

Vår värdegrund

Våra värdegrunder utgör ryggraden i vårt företag och är vägledande principer som styr vårt agerande och vår interaktion med varandra och andra.

Våra värdegrunder:

• Integritet: innebär ärlighet och konsekvent agerande i enlighet med rättvisaa principer, även bakom stängda dörrar.
• Öppenhet: att aktivt lyssna och vara mottaglig för en mångfald av idéer och människor.
• Respekt: vi respekterar varje individ, även när åsikter eller livsåskådningar skiljer sig från ens egna.
• Mod: utgör vår inre mentala och moraliska styrka, vi hanterar och övervinner utmaningar samt svårigheter utan att utsätta oss för fara eller risk.

Vår kultur

Vår företagskultur är hjärtat av vår verksamhet, präglad av grundläggande principer som formar hur vi arbetar, behandlar varandra och bemöter våra kunder.

Vår kultur innebär att vi är:

• Teamorienterad och inkluderande på alla nivåer (familjekänsla)
• Decentraliserat ledarskap med gemensamt beslutsfattande
• Serviceinriktad och kundfokuserad
• Mycket kompetent med ambitionen att alltid göra sitt bästa för företaget och kunden
• Uppmuntrar alltid initiativ och innovation
• Alltid leende

IMG-20230208-WA0001.jpg
DSC_5074-1.jpg

En del av Green Landscaping

Jacksons Trädvård är sedan 2013 ett helägt dotterbolag till Green Landscaping Group (publ).

Green Landscaping Group AB arbetar med utemiljöer och infrastruktur och erbjuder genom sina dotterbolag Nordens mest omfattande tjänsteportfölj med syftet att göra utemiljöer mer hållbara och trygga.

Besök Green Landscaping Group för mer information.

www.glgroup.se

 

Certifieringar

Jacksons Trädvård AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.