skip to Main Content

Välkommen till
Jacksons Trädvård!

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Med en helhetssyn på varje uppdrag tar vi hänsyn till rekreations-, kultur- och naturvärden. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer, där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Stockholm

Tel 08 - 410 470 70

Göteborg

Tel 08 - 410 470 70

Det är vi som jobbar här

Med kompletterande specialistkunskap hos våra arborister, jägmästare, skogsmästare och landskapsvårdare kan vi erbjuda våra kunder en helhetsservice inom trädvård, naturvård och skogsskötsel. Här nedan presenteras ledningsgrupp och medarbetare.

Vi söker ofta efter kompetenta personer som vill jobba hos oss. Titta här om vi har lediga tjänster.

Vår företagsledning

Mårten Holmqvist
Mårten Holmqvist

VD
Affärsområdeschef Bioenergi och recycling

Tel 076-644 37 76
marten@jtvab.se

Per
Per Stjernberg

Affärsområdeschef Trädvård, konsulterande arborist och jägmästare, kundansvarig, arbetsmiljöansvarig

Tel 076-644 37 83
per@jtvab.se

Neil
Neil Ross

Operativ chef, konsulterande arborist, kundansvarig

Tel 076-644 12 51
neil@jtvab.se

Marianne_W
Marianne Wissman

Affärsområdeschef Skog och Naturvård

Tel 073-263 72 09
marianne@jtvab.se

skuggbild[1]
Jonas Runnding

Businesscontroller

Tel 076-644 12 45
jonas@jtvab.se

Back To Top