Projekt

Älvsjöskogen

Det cirka 100 hektar stora skogsområdet i södra Stockholm är populärt både för orientering och för skidåkning. På uppdrag av Stockholm stad har vi utfört skogliga åtgärder i syfte att utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden.