Projekt

Gårdstensbostäder AB

Jacksons Trädvård har utfört ett omfattande trädvårdsuppdrag åt Gårdstensbostäder i Angered.

I uppdraget ingick uppbyggnadsbeskärning, fruktträdsbeskärning säkerhetsbeskärning, kronlyft och kronstabilisering. Vi genomförde också trädfällning, stubbfräsning och återställning samt buskbeskärningar. Efter genomförd besiktning rörde trädvårdsarbetet cirka 200-400 st träd och buskar.

Arbetet har utförts i två etapper – under 2015-2018 agerade Jacksons Trävård UE till HTE Garden, 2019 utförde vi arbetet på egen hand.