Projekt

Krusenberg Herrgård

Vid den anrika Krusenberg Herrgård finns har en stor allé med vackra, gamla lindar. Träden hamlades för att återskapa den stämningsfulla miljön. Även underhållsbeskärning och fällningsarbeten har utförts här.