Projekt

Kungsbacka kommun

SKOGSALLÉN

Alléträd är värdefulla ur ett historiskt perspektiv samt för dess estetiska och biologiska värden. På uppdrag av Kungsbacka kommun genomförde vi besiktningar av alla 199 träd i Skogsallén för att avgöra trädens status och vitalitet. Besiktningsresultatet ligger till grund för framtida skötselåtgärder samt eventuell återplantering.

 

CENTRALA KUNGSBACKA

Ett flertal träd i centrala Kungsbacka visade tecken på bristande vitalitet. Schaktningsarbeten kring parken förändrade grundvattennivåerna och påverkade trädens vatten- och näringsupptag.

Vi utförde en besiktning av trädbeståndet för att klargöra utsträckningen av schaktningens påverkan. Efter god dialog med tekniska kontoret i Kungsbacka fällde vi 6 träd då inga andra alternativ fanns.