Projekt

Länsstyrelsen Halland

På uppdrag av Länsstyrelsen Halland utför vi fällningar och beskärningar i naturvårdande syfte och för ökad säkerhet. Inte långt från den speciella mossen där Bockstensmannen hittades har vi beskurit en lönn samt en ask där stammen gått av på mitten.