Projekt

Lokalförvaltningen Göteborg Stad

Vi hjälper Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad att bedöma träd runt om i staden. Vi besiktigar träden och utför därefter nödvändiga trädåtgärder.