Projekt

Nacka

På uppdrag av Nacka kommun har vi förvaltat skogbestånd med specifik hänsyn och beaktande av natur-, kultur- och rekreationsvärden, samt i enlighet efter FSC:s principer.