Projekt

Onsala kyrka

Den gamla kyrkan med anor från 1400-talet har en välbesökt kyrkogård. På uppdrag av Onsala församling fällde vi 10 stycken unga körsbärsträd som skadats vid plantering 2010. Vi ersatte de fällda träden med prydnadskörsbär, Prunus ”Accolade”, för att göra platsen och stunden för dom som besöker kyrkan lite vackrare.

Vi utförde även uppbyggnadsbeskärning på 14 stycken lindar och 14 stycken lönnar. Denna typ av beskärning tillämpas när trädet är ungt för att skapa en stark struktur i kronan.