Projekt

Särö Pastorat

På uppdrag av Särö pastorat har Jacksons Trädvård i Sydväst genomfört trädinventeringar, säkerhetsbeskärningar och underhållsbeskärning på kyrkogårdarna vid Släps kyrka och Vallda kyrka. Uppdraget krävde avancerad trädfällning av ett antal döda almar. Vi har också upprättat trädvårdsplaner för fortsatt skötsel och underhåll av träden på området.