Projekt

Tessinparken

Den T-formade parken anlades 1932-1940. Tessinparkens södra del går i barockstil med planteringar, raka grusgångar och fontän. Vi har utfört avlastnings- och underhållsbeskärning av parkens kastanjeallé på uppdrag av Stockholms stad.