Skogsvård

DSC_9817.jpg

Tätortsnära grönområden

Jacksons Trädvård utför skötsel av tätortsnära skogsbestånd, små som stora arealer i Stocholm med omnejd. Vid skötseln av tätortsnära skogar ligger fokus ofta på rekreations- och naturvärden.

Vi erbjuder olika typer av röjningar, gallringar och avverkningar.

Genom att använda mindre skogsmaskiner med lågt marktryck för hantering av ris och stockar minimeras den negativa påverkan på mark och rötter samtidigt som framkomligheten är hög.

REKREATIONSSKOGSBRUK

Våra jägmästare och skogsmästare har kompetens inom alternativa skogsbruksmetoder, till exempel hyggesfritt skogsbruk. Vi anpassar skötseln efter markägarens egna behov och mål för fastigheten. Vi utför uppdrag i Stockholm med omnejd.

Beroende på uppdrag och markägarens önskemål erbjuder vi olika maskintyper av skördare och skotare. Vi arbetar alltid för att minimera markskador och utför skogliga tjänster med en helhetssyn på skogsfastigheten.

2020-11-27-121258957.jpg

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Jacksons Trädvård AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.