Skogsvård

Tätortsnära skogar

Jacksons Trädvård utför skötsel av tätortsnära skogsbestånd, små som stora arealer. Vid skötseln av tätortsnära skogar ligger fokus ofta på rekreations- och naturvärden.

Jacksons Trädvård erbjuder olika typer av röjningar, gallringar och avverkningar.

Genom att använda mindre skogsmaskiner med lågt marktryck för hantering av ris och stockar minimeras den negativa påverkan på mark och rötter samtidigt som framkomligheten är hög

Kontakta oss

Rekreationsskogsbruk

Våra jägmästare och skogsmästare har kompetens inom alternativa skogsbruksmetoder, till exempel hyggesfritt skogsbruk. Vi anpassar skötseln efter markägarens egna behov och mål för fastigheten.

Beroende på uppdrag och markägarens önskemål erbjuder vi olika maskintyper av skördare och skotare. Vi arbetar alltid för att minimera markskador och utför skogliga tjänster med en helhetssyn på skogsfastigheten.

Kontakta oss

Rådgivning och förvaltning

Vi erbjuder skoglig rådgivning i det enskilda fallet.

Varje bestånd och skogsfastighet är unik och vi har kompetensen att lösa alla scenarier. Jacksons Trädvård är specialiserade på rådgivning och skötsel av tätortsnära skog och skogsbruk. Vår expertis ligger i att kombinera sociala och biologiska värden med ekonomiska produktionsmål.

Jacksons Trädvård kan hjälpa till att skapa en skogsbruksplan, vilket är ett viktigt hjälpmedel för att bedriva ett aktivt skogsbruk. En skogsbruksplan beskriver variationen i skogen och utifrån innehållet lämnar vi skötselförslag som speglar skogsägarens önskemål.

 

Kontakta oss

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.
Sedan 2011 har vi fått utmärkelsen God kreditvärdighet av Bisnode Soliditet.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.