Team

Bild av Mårten Holmqvist

VD Jacksons Trädvård AB & Affärsområdeschef Bioenergi

Mårten Holmqvist

Telefon: 070 976 32 69

@

Bild av Niklas Kastevik

Business Controller

Niklas Kastevik

Telefon: 070 624 14 46

@

Bild av Laila Fahlborg

HR-chef

Laila Fahlborg

Telefon: 070 108 78 84

@

Bild av Ebba Svenskog

Marknadsansvarig

Ebba Svenskog

Telefon: 070 108 77 84

@

Jacksons Trädvård AB
Västbergavägen 43
126 30 Hägersten
tel: 08 410 470 70
@

 

Bild av Marianne Wissman

Affärsområdeschef Skog och Naturvård

Marianne Wissman

Telefon: 073 263 72 09

@

Bild av Dave Dippel

Affärsområdeschef Trädvård

Dave Dippel

Telefon: 076 644 37 81

@

Bild av Daniel Aresund

Operativ chef Region Öst

Daniel Aresund

Telefon: 076 644 12 55

@

Jacksons Trädvård
Sydväst AB
Gamla Riksvägen 258
437 93 Lindome
tel: 0766 33 33 90
@

Bild av Richard Reimertz

VD Jacksons Trädvård Sydväst AB

Richard Reimertz

Telefon: 073 509 60 79

@

Bild av Jesper Krantz

Operativ chef Region Väst

Jesper Krantz

Telefon: 076 633 49 40

@

Skogsvård

Tätortsnära skogar

Jacksons Trädvård utför skötsel av tätortsnära skogsbestånd, små som stora arealer. Vid skötseln av tätortsnära skogar ligger fokus ofta på rekreations- och naturvärden.

Jacksons Trädvård erbjuder olika typer av röjningar, gallringar och avverkningar.

Genom att använda mindre skogsmaskiner med lågt marktryck för hantering av ris och stockar minimeras den negativa påverkan på mark och rötter samtidigt som framkomligheten är hög.

Kontakta oss

Rekreationsskogsbruk

Våra jägmästare och skogsmästare har kompetens inom alternativa skogsbruksmetoder, till exempel hyggesfritt skogsbruk. Vi anpassar skötseln efter markägarens egna behov och mål för fastigheten.

Beroende på uppdrag och markägarens önskemål erbjuder vi olika maskintyper av skördare och skotare. Vi arbetar alltid för att minimera markskador och utför skogliga tjänster med en helhetssyn på skogsfastigheten.

Kontakta oss

Rådgivning och förvaltning

Vi erbjuder skoglig rådgivning i det enskilda fallet.

Varje bestånd och skogsfastighet är unik och vi har kompetensen att lösa alla scenarier. Jacksons Trädvård är specialiserade på rådgivning och skötsel av tätortsnära skog och skogsbruk. Vår expertis ligger i att kombinera sociala och biologiska värden med ekonomiska produktionsmål.

Jacksons Trädvård kan hjälpa till att skapa en skogsbruksplan, vilket är ett viktigt hjälpmedel för att bedriva ett aktivt skogsbruk. En skogsbruksplan beskriver variationen i skogen och utifrån innehållet lämnar vi skötselförslag som speglar skogsägarens önskemål.

Kontakta oss

 

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Jacksons Trädvård AB (Stockholm) är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.