skip to Main Content

Välkommen till
Jacksons Trädvård!

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Med en helhetssyn på varje uppdrag tar vi hänsyn till rekreations-, kultur- och naturvärden. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer, där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Stockholm

Tel 08 - 410 470 70

Göteborg

Tel 08 - 410 470 70

Övriga tjänster och utbildningar

Välj några av våra tjänster nedan.

Motorsågs- och röjsågsutbildning

Marianne Wissman är certifierad utbildare genom Säker Skog och har många års erfarenhet av olika typer av motorsågsarbete och utbildning. Hon utbildar och examinerar motorsågskörkort klass AB samt håller utbildning i röjsågshantering.

Transport och biobränsle

Vi tillhandahåller borttransport av avverkat material från alla typer av uppdrag, och står även för miljövänlig återvinning genom produktion av biobränsleråvara. Vi kan leverera planteringsjord, sand, grus och andra material, kopplat till uppdragen. Vid större skogliga uppdrag ordnar vi med försäljning av virke och flis. Företaget innehar trafiktillstånd för branschanpassade transporter.

Tjänster

Trädvård
Skog
Naturvård

Back To Top