Trädbesiktning av Badhusparken i Kungsbacka. (Trädexperterna)

10 jan 2016

Den förändring som skett i grundvattnet i samband med schaktning kring parken har lett till försämrat rotsystem. I fjol var man tvungen att fälla en väldigt vacker blodbok och i år visar fler träd tecken på bristande vatten- och näringsupptag.
Därför utför Trädexperterna en trädbesiktning för att ta reda på i vilken utsträckning den försämrade vitaliteten har.