Trädbesiktning av skogsallén (Trädexperterna)

10 jan 2016

Trädbesiktning av skogsallén
Just nu håller Trädexperterna på att utföra en trädbesiktning av samtliga 199 träd i skogsallén, Kungsbacka. 4 trädsorter finns i allén; lind, alm, lönn och oxel. Dom äldsta träden är runt 80 år och dom yngsta runt 30 år. Vitaliteten bland träden är blandad. Almsjukan har drabbat många av almarna, inte bara i just denna allé, men även på många andra platser runt Kungsbacka.

Alléträd är värdefulla på många sätt och därför behövs det göras en ordentlig besiktning. Besiktningsresultatet blir grunden för framtida skötselåtgärder samt eventuell återplantering.