Träddagarna i Falun (Jtv)

11 Dec 2014

Green Landscaping och Jacksons Trädvård presenterade sin syn på hur trädtjänster ska handlas upp utifrån en leverantörs synvinkel under Träddagarna i Falun. Vid frågor, kontakta Johan Josephson, 0766-44 37 76 eller Carl-Fredrik Meijer, 0701-08 70 19.