Trädplantering & uppbyggnadsbeskärning, Onsala Kyrka. (Trädexperterna)

23 apr 2015

Trädplantering & uppbyggnadsbeskärning, Onsala Kyrka.
10 unga prydnadskörsbär blev tvungna att fällas pga bristande hantering vid lastning/lossning vid plantering 2010. Barken vid stambasen hade börjat spricka upp och det blev värre för varje år som passerade. Efter stubbfräsning flyttades raden in en bit på båda sidor  för att undvika framtida konflikter med kyrkans maskiner.
Nu har det planterats 10 nya vackra Prunus ”Accolade”, prydnadskörsbär för att göra platsen och stunden för dom som besöker kyrkan lite vackrare samt lite trevligare.

Samtidigt har Trädexperterna utfört uppbyggnadsbeskärning på 14 lindar samt 14 lönnar. Denna typ av beskärning tillämpas när trädet är ungt för att skapa en stark struktur i kronan. Genom att beskära bort konkurrerande toppar och reducera kraftiga sidogrenar hjälper man trädet att skapa en solid krona med mindre strukturella defekter som kan skapa ett bekymmer med åren. Uppbyggnadsbeskärning utförs tidigt för att slippa utföra stora snitt senare i trädets livstid.
En onödig åtgärd, liksom all beskärning i skogsmiljöer, men en nödvändig sådan där människan ställer höga krav på säkerhet och framkomlighet.