Träduppdrag för Kungsbacka kommun. (Trädexperterna)

10 jan 2016

Efter god dialog med tekniska kontoret i Kungsbacka kommer Trädexperterna plocka ner 6 träd i centrala Kungsbacka. Djup schaktning i nära anslutning till träden ger oss inga alternativ än att rekommendera fällning. Dock har Kungsbacka kommun stora ambitioner och planer gällande återplantering