Uppdrag för Borås kommun. (Trädexperterna)

10 jan 2016

Uppdrag för Borås kommun.
Under vecka 37 utförde Trädexperterna trädbesiktning samt trädbeskärning på campinggatan, inte långt från Borås Djurpark.

Träden står på en asfalterad parkering med lite plats för rotutveckling. Vatten- och syrebrist till följd av kompaktion är säkerligen en stor bidragande faktor till trädens bristande kronvitalitet. Genom fullkronsreducering hoppas vi på att generera mer skottillväxt i framtiden.