skip to Main Content

Välkommen till
Jacksons Trädvård!

Vi på Jacksons Trädvård är specialister inom trädvård, skogsskötsel och naturvård. Med en helhetssyn på varje uppdrag tar vi hänsyn till rekreations-, kultur- och naturvärden. Vi har lång erfarenhet av skötsel av privata och offentliga miljöer, där specifika krav ofta ställs på utförande och kvalitet.

Stockholm

Tel 08 - 410 470 70

Göteborg

Tel 08 - 410 470 70

Offentlig verksamhet

JTV-sidbild-475x285px-OV02
JTV-sidbild-475x285px-OV02
JTV-sidbild-475x285px-OV01

Flertalet av våra fasta uppdragsgivare är stora markägare såsom kommuner och statliga myndigheter som vi ingått ramavtal med. Vår personal har lång erfarenhet och gedigen utbildning, vilket garanterar att våra beställare får högsta kvalitet på utförda uppdrag. Vi har maskiner som är skonsamma mot mark och miljö vilket ofta är ett krav vid åtgärder på offentlig mark och i känsliga naturområden. Några av våra kunder inom offentlig verksamhet är Stockholm Stad, Göteborgs stad, Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen Kronoberg, Nacka kommun, Vattenfall AB och Danderyds kommun.

Några av de uppdrag vi arbetar med:

 • Trädvård för att höja estetiska värden för träd i gatumiljö, anläggningar, parker och trädgårdar.
 • Trädbeskärning för att öka säkerhet och framkomlighet kring vägar, gång- och cykelbanor.
 • Fällning av riskträd i besvärliga lägen där vanliga trädfällningsmetoder inte går att använda.
 • Konsulterande skogs- och arboristtjänster.
 • Skogliga åtgärder i tätortsnära skogs- och rekreationsområden.
 • Naturvårdande åtgärder i tätortsnära skogar och naturreservat.
 • Avverkning inför nybyggnationer av fastigheter
 • Trädinventering och trädbesiktning för att säkerställa risknivå, skador, vitalitet samt skötsel och underhåll för enskilda träd eller större trädbestånd.

Privata fastighetsägare

JTV-sidbild-475x285px-PF01
JTV-sidbild-475x285px-PF01
JTV-sidbild-475x285px-PF02

Vi utför uppdrag åt fastighetsägare, byggföretag, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Vår personal har lång erfarenhet och gedigen utbildning, vilket garanterar att våra uppdragsgivare får högsta kvalitet på utförda uppdrag.

Uppdragen kan bestå av:

 • Trädvård för att höja estetiska värden för träd i gatumiljö, anläggningar, parker och trädgårdar.
 • Trädbeskärning för att öka säkerhet och framkomlighet kring vägar, gång- och cykelbanor.
 • Fällning av riskträd i besvärliga lägen där vanliga trädfällningsmetoder inte går att använda.
 • Konsulterande skogs och arboristtjänster.
 • Skogliga åtgärder i tätortsnära skogsområden och rekreationsområden.
 • Naturvårdande åtgärder i tätortsnära skogar och naturreservat.
 • Avverkning inför nybyggnationer av fastigheter
 • Linjearbete längs med kraftledningsgator
 • Trädinventering och trädbesiktning för att säkerställa risknivå, skador, vitalitet samt skötsel och underhåll för enskilda träd eller större trädbestånd.
Back To Top