Trädbeskärning

DSC_5030-2.jpg

Underhållsbeskärning

Varför beskära träd?

Det finns många anledningar till att beskära träd. Trädbeskärning kan göras för att upprätthålla trädets hälsa och kraft. Såväl som för att ändra trädets form och storlek eller modifiera blommor eller frukt.

Fruktträdsbeskärning kan ske på många sätt beroende på syftet; estetik, fruktsättning eller bevarande av ett åldrande träd.

När ska man beskära träd?

Vildvuxna äldre träd kan behöva beskäras under flera säsonger för att inte stressa trädet med mängder av vattenskott som följd. Känsliga träd och buskar bör beskäras under JAS-månaderna (juli, augusti, september) med vissa undantag, tex. stenfrukt (plommon och körsbär) beskärs med fördel på hösten.

Vad innebär kronlyft?

Vid kronlyft avlägsnas trädets nedre grenarna avlägsnas i syfte att få mer ljus, ökad sikt och framkomlighet.

Kronlyft kan utföras tillsammans med en underhållsbeskärning, som är en noggrann genomgång av hela trädkronan. Vid underhållsbeskärning tar vi bort döda, skadade eller olämpligt växande grenar, kvistar och epikorma skott.

Varför utrymmesbeskärning?

Genom utrymmesbeskärning ser vi till att trädets grenar har ett tillräckligt avstånd från tak, fasader, skyltar, belysning etc.

Ta hjälp av ett proffs för att beskära träd!

Felaktig beskärning kan skapa varaktig skada eller till och med förkorta trädets liv. Kontakta oss för hjälp med trädbeskärning inom Stockholm med omnejd.

Läs mer om varför vi inte utför toppkapning av träd.

Säkerhets och uppbyggnadsbeskärning

Säkra och friska träd

Vi hjälper till att bestämma det bästa sättet att förbättra ditt träds säkerhet, hälsa och utseende. En säkerhetsbeskärning kan vara nödvändig om ett träd är sjukt eller angripet av röta. Likväl kan en beskärning krävas för att undvika skada på person eller egendom. Vi avlägsnar svaga, sjuka eller döda grenar från träd när som helst på året.

Säkerhetsbeskärningen behövs ibland kombineras med en kronstabilisering för att minska risken för okontrollerat stam- eller grenbrott.

Varför uppbyggnadsbeskärning av träd?

På unga träd utför vi uppbyggnadsbeskärning för att främja utveckling av en god kronstruktur. Vi beskär trädet för att bygga ett starkt och jämnt fördelat grenverk för att ge trädet maximal balans och styrka.

Beskärning av stora träd kan vara farligt, så överväg alltid att anlita en professionell arborist. Vi utför uppbyggnadsbeskärning i Stockholm med omnejd.

DSC09360.jpg
a03b7ee80dbd5cb8d08d9a6fdab64f39.jpg

Formträdsbeskärning och rotbeskärning

Behåll trädets form genom beskärning

Formträdsbeskärning är en återkommande beskärning i syfte att skapa eller bibehålla en specifik form på trädkronan. Vi har gedigen  erfarenhet av att formskära träd i parkmiljöer samt längst med gator och torg. Vi tar hänsyn till trädkronornas utformning och omkringliggande arkitektur.

Rotbeskärning för ökad kvalitet

Vi utför även rotbeskärning av skadade rötter. Rotbeskärning genomförs för att uppmuntra ett träd att skapa nya rötter närmare stammen. I processen skär man av alltför långa rötter. Trädrotsbeskärning är ett viktigt steg vid transplantering av ett etablerat träd eller buske.

Jacksons Trädvård har stora erfarenhet av att formträdsbeskärning och rotbeskärning i Stockholm med omnejd.

Konsultation

Vi erbjuder kunskap kring träd

Konsultation och bedömning av träd är en komplex process som kräver erfarenhet och kunskap i många olika delområden. Våra konsulterande arborister har lång erfarenhet och utbildning inom området och erbjuder olika typer av besiktningar och konsultationer.

Vi arbetar enligt TRAQ (ISA) och ”Standard för trädinventering i urban miljö, Version 1.0” (Östberg, J., et al, 2012).

Våra konsulterande arborister är mycket erfarna och kunniga och kan hjälpa till med ert trädbestånd i Stockholm med omnejd.

Läs mer om konsultation.

DSC_5069.jpg
tradbesiktining-goteborg-stockholm-jacksons-tradvard-1.jpg

Träd med särskilda skydd och bestämmelser

Viktigt att tänka på vid trädbeskärning och trädfällning

I de flesta fall behövs det inte ett tillstånd för att fälla träd, så länge du är markägare eller har tillstånd från markägaren att utföra åtgärd på trädet. I vissa områden kan det dock vara inskrivet i detaljplanen att det krävs marklov för att fälla träd även om du är markägare. Det är alltid viktigt att kolla upp detta med sin kommun.

Andra skydd och bestämmelser kring träd rör bland annat ”särskilt skyddsvärda träd” och träd i alléer och det är viktigt att du som markägare eller förvaltare känner till dessa.

Läs mer om bestämmelser kring särskilt skyddsvärda träd och alléträd

Hur våra arborister kan hjälpa er?

Vi på Jacksons Trädvård hjälper våra kunder att navigera rätt med syfte att skydda våra särskilt skyddsvärda träd och alléer. Hör av er till oss för mer information eller om ni vill ha en besiktning utförd för att få hjälp med dokumentation och rekommendationer kring era träd. Vi utför uppdrag i Stockholm med omnejd.

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Jacksons Trädvård AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.