Beskärning

Underhållsbeskärning

Det finns många anledningar till att beskära träd.
Beskärning kan göras för att upprätthålla trädets hälsa och kraft. Såväl som för att ändra trädets form och storlek eller modifiera blommor eller frukt.

Fruktträdsbeskärning kan ske på många sätt beroende på syftet; estetik, fruktsättning eller bevarande av ett åldrande träd. Vildvuxna äldre träd kan behöva beskäras under flera säsonger för att inte stressa trädet med mängder av vattenskott som följd

Vid kronlyft avlägsnas trädets nedre grenarna avlägsnas i syfte att få mer ljus, ökad sikt och framkomlighet.

Kronlyft kan utföras tillsammans med en underhållsbeskärning, som är en noggrann genomgång av hela trädkronan. Vid underhållsbeskärning tar vi bort döda, skadade eller olämpligt växande grenar, kvistar och epikorma skott.

Genom utrymmesbeskärning ser vi till att trädets grenar har ett tillräckligt avstånd från tak, fasader, skyltar, belysning etc.

Felaktig beskärning kan skapa varaktig skada eller till och med förkorta trädets liv.

Läs mer om varför vi inte utför toppkapning av träd.

Kontakta oss

Säkerhets och uppbyggnadsbeskärning

Vi hjälper till att bestämma det bästa sättet att förbättra ditt träds säkerhet, hälsa och utseende. En säkerhetsbeskärning kan vara nödvändig om ett träd är sjukt eller angripet av röta. Likväl kan en beskärning krävas för att undvika skada på person eller egendom. Vi avlägsnar svaga, sjuka eller döda grenar från träd när som helst på året.

Säkerhetsbeskärningen behövs ibland kombineras med en kronstabilisering för att minska risken för okontrollerat stam- eller grenbrott.

På unga träd utför vi uppbyggnadsbeskärning för att främja utveckling av en god kronstruktur. Vi beskär trädet för att bygga ett starkt och jämnt fördelat grenverk för att ge trädet maximal balans och styrka.

Beskärning av stora träd kan vara farligt, så överväg alltid att anlita en professionell arborist.

Kontakta oss

Formträdsbeskärning och rotbeskärning

Formträdsbeskärning är en återkommande beskärning i syfte att skapa eller bibehålla en specifik form på trädkronan. Vi har gedigen  erfarenhet av att formskära träd i parkmiljöer samt längst med gator och torg. Vi tar hänsyn till trädkronornas utformning och omkringliggande arkitektur.

Vi utför även rotbeskärning av skadade rötter. Rotbeskärning genomförs för att uppmuntra ett träd att skapa nya rötter närmare stammen. I processen skär man av alltför långa rötter. Trädrotsbeskärning är ett viktigt steg vid transplantering av ett etablerat träd eller buske.

Kontakta oss

Konsultation

Konsultation och bedömning av träd är en komplex process som kräver erfarenhet och kunskap i många olika delområden. Våra konsulterande arborister har lång erfarenhet och utbildning inom området och erbjuder olika typer av besiktningar och konsultationer.

Vi arbetar enligt TRAQ (ISA) och ”Standard för trädinventering i urban miljö, Version 1.0” (Östberg, J., et al, 2012).

Läs mer om konsultering.

Kontakta oss

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Sedan 2011 har vi fått utmärkelsen God kreditvärdighet av Bisnode Soliditet.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.