Naturvård

Tätortsnära grönområden

Jacksons Trädvård utför skötsel av tätortsnära grönområden, små som stora ytor. Fokus ligger ofta på rekreations- och naturvärden.

Följande åtgärder är därför vanliga:

Röjningsåtgärder, såsom siktlinjer, för att gynna sociala- och rekreativa värden och öka trygghetskänslan.

Selektiv avverkning och artspecifik röjning för att gynna arter med höga natur-, kultur- eller rekreativa värden.

Friställning av värdefulla träd, exempelvis ek och tall.

 

Kontakta oss

Naturreservat och skyddade områden

Vi är är specialiserade på rådgivning och skötsel av tätortsnära skog, naturmark och naturreservat. Våra uppdrag innefattar både skötsel av naturreservat samt områden som innehåller mycket kultur- och fornlämningar.

Vi kan hjälpa till att gynna den biologiska mångfalden och göra landskapet mer levande. Vi vill vårda, skydda och utveckla de olika typerna av natur och arter som finns i området och samtidigt locka dit nya besökare.

 

Kontakta oss

Kultur- och fornminnesområden

Ängs- och hagmarker är kulturhistoriska miljöer som blir allt ovanligare. Jacksons Trädvård utför restaurering av ängs- och hagmark. På våren genomför vi fagning då kvistar och grenar som har blåst ned under hösten och vintern räfsas undan tillsammans med fjolårslöv. Under sensommaren genomför även slåtter med upptag som utförs i naturvårdssyfte.

Runt fornminnen och gravfält röjer vi vegetationen för att synliggöra och för att förhindra de skador rötterna orsakar.

Kontakta oss

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001.
Sedan 2011 har vi fått utmärkelsen God kreditvärdighet av Bisnode Soliditet.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.