Team

Bild av Mårten Holmqvist

VD Jacksons Trädvård AB & Affärsområdeschef Bioenergi

Mårten Holmqvist

Telefon: 070 976 32 69

@

Bild av Niklas Kastevik

Business Controller

Niklas Kastevik

Telefon: 070 624 14 46

@

Bild av Laila Fahlborg

HR-chef

Laila Fahlborg

Telefon: 070 108 78 84

@

Bild av Ebba Svenskog

Marknadsansvarig

Ebba Svenskog

Telefon: 070 108 77 84

@

Jacksons Trädvård AB
Västbergavägen 43
126 30 Hägersten
tel: 08 410 470 70
@

 

Bild av Marianne Wissman

Affärsområdeschef Skog och Naturvård

Marianne Wissman

Telefon: 073 263 72 09

@

Bild av Dave Dippel

Affärsområdeschef Trädvård

Dave Dippel

Telefon: 076 644 37 81

@

Bild av Daniel Aresund

Operativ chef Region Öst

Daniel Aresund

Telefon: 076 644 12 55

@

Jacksons Trädvård
Sydväst AB
Gamla Riksvägen 258
437 93 Lindome
tel: 0766 33 33 90
@

Bild av Richard Reimertz

VD Jacksons Trädvård Sydväst AB

Richard Reimertz

Telefon: 073 509 60 79

@

Bild av Jesper Krantz

Operativ chef Region Väst

Jesper Krantz

Telefon: 076 633 49 40

@

Plantering

Plantering

Vi utför plantering av träd i parker, i privata trädgårdar, bostadsområden och tätortsnära skogsområden.

Att plantera ett träd är en livslång investering. Hur väl denna investering växer beror bland annat på vilken typ av träd som valts och planteringsplatsen. Av stor vikt är även den vård som ges under och efter plantering. Om det önskas kan vi ge förslag på lämpligt plantmaterial utifrån omgivning, påfrestningar och befintlig arkitektur.

Vi erbjuder plantering, efterskötsel och bevattning av trädet. Vi bistår även med rådgivning om hur du själv bäst tar hand om ditt nyplanterade träd.

Ett ungt träd behöver uppbyggnadsbeskärning de första åren efter planteringen för att säkerställa att kronan utvecklas väl.

Tveka inte att kontakta oss och använd vår kompetens så att ni väljer rätt träd för er utemiljö!

Kontakta oss

 

Konsultation och rådgivning

Vi erbjuder rådgivning samt olika typer av besiktningar och konsultation för att komma fram till den bästa lösningen för era träd.

Vid en trädinventering och en okulär besiktning, alternativt en djupbesiktning, undersöks trädens strukturella och fysiologiska kondition. Syftet med undersökningarna är att upptäcka eventuella sjukdomar eller säkerhetsrisker på trädbestånden.

En trädvårdsplan är ett styrdokument för skötsel samt underhåll av träd och trädbestånd. En trädvårdsplan innehåller en trädinventering av aktuella träd med tidsprioriterade rekommenderade åtgärder. För de träd som rekommenderas att fällas och ersättas av nya träd gör vi en återplanteringsplan.

Kontakta oss

Certifieringar

Jacksons Trädvård AB (Stockholm) är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.