Plantering

DJI_0186.jpg

Plantering

Vi utför plantering av träd i parker, i privata trädgårdar, bostadsområden och tätortsnära skogsområden.

Att plantera ett träd är en livslång investering. Hur väl denna investering växer beror bland annat på vilken typ av träd som valts och planteringsplatsen. Av stor vikt är även den vård som ges under och efter plantering. Om det önskas kan vi ge förslag på lämpligt plantmaterial utifrån omgivning, påfrestningar och befintlig arkitektur.

Vi erbjuder plantering, efterskötsel och bevattning av trädet. Vi bistår även med rådgivning om hur du själv bäst tar hand om ditt nyplanterade träd.

Ett ungt träd behöver uppbyggnadsbeskärning de första åren efter planteringen för att säkerställa att kronan utvecklas väl.

Tveka inte att kontakta oss och använd vår kompetens så att ni väljer rätt träd för er utemiljö!

Konsultation och rådgivning

Vi erbjuder rådgivning samt olika typer av besiktningar och konsultation för att komma fram till den bästa lösningen för era träd.

Vid en trädinventering och en okulär besiktning, alternativt en djupbesiktning, undersöks trädens strukturella och fysiologiska kondition. Syftet med undersökningarna är att upptäcka eventuella sjukdomar eller säkerhetsrisker på trädbestånden.

En trädvårdsplan är ett styrdokument för skötsel samt underhåll av träd och trädbestånd. En trädvårdsplan innehåller en trädinventering av aktuella träd med tidsprioriterade rekommenderade åtgärder. För de träd som rekommenderas att fällas och ersättas av nya träd gör vi en återplanteringsplan.

DSC_9674.jpg

Certifieringar

Jacksons Trädvård AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.