Team

Bild av Mårten Holmqvist

VD Jacksons Trädvård AB & Affärsområdeschef Bioenergi

Mårten Holmqvist

Telefon: 070 976 32 69

@

Bild av Niklas Kastevik

Business Controller

Niklas Kastevik

Telefon: 070 624 14 46

@

Bild av Laila Fahlborg

HR-chef

Laila Fahlborg

Telefon: 070 108 78 84

@

Bild av Ebba Svenskog

Marknadsansvarig

Ebba Svenskog

Telefon: 070 108 77 84

@

Jacksons Trädvård AB
Västbergavägen 43
126 30 Hägersten
tel: 08 410 470 70
@

 

Bild av Marianne Wissman

Affärsområdeschef Skog och Naturvård

Marianne Wissman

Telefon: 073 263 72 09

@

Bild av Dave Dippel

Affärsområdeschef Trädvård

Dave Dippel

Telefon: 076 644 37 81

@

Bild av Daniel Aresund

Operativ chef Trädvård Region Öst

Daniel Aresund

Telefon: 076 644 12 55

@

Bild av Helene Kragh

Ansvarig företagskunder Trädvård Region Öst

Helene Kragh

Telefon: 070 976 32 58

@

Jacksons Trädvård
Sydväst AB
Gamla Riksvägen 258
437 93 Lindome
tel: 0766 33 33 90
@

Bild av Richard Reimertz

VD Jacksons Trädvård Sydväst AB

Richard Reimertz

Telefon: 073 509 60 79

@

Bild av Jesper Krantz

Operativ chef Region Väst

Jesper Krantz

Telefon: 076 633 49 40

@

Vårt arbetssätt

Jacksons Tr dv rd0122

Kvalitet och kompetens

Jacksons mål är att vi ska vara det mest kvalificerade och kompetenta företaget i branschen. Kvalitetssäkring är en naturlig del av vår verksamhet. Vi jobbar med kvalitet på alla plan: i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade tjänster. Vi arbetar med mätbara mål som årligen följs upp och utvärderas.

Jacksons Trädvård AB (Stockholm) är certifierade för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2015, ISO14001:2015 och ISO 45001. Vi är också certifierade enligt PEFC-standarden.

Ta gärna del av vår verksamhetspolicy för en utförligare beskrivning kring hur vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Jacksons-Trädvård-arborist-ekblad

Miljö och hållbarhet

När man har naturen som arbetsplats är det självklart att vara omsorgsfull om miljön. Vi vill lämna så litet avtryck som möjligt.

Vårt arbete genomsyras av en miljömedvetenhet på alla nivåer. Från inköp av kaffe, till val av oljor och drivmedel till våra maskiner.

Vi ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Målet är att verksamheten ska lämna så litet avtryck på miljön som möjligt.

I samtliga maskiner används miljömärkta hydrauloljor, sågkedjeoljor och kylarvätskor. Vi testar ny teknik och har som målsättning att öka andelen elektrifierade fordon och maskiner.

Tillsammans med våra kunder förvaltar vi träd utifrån ett hållbart perspektiv. Träd som av olika anledningar behöver tas ned kan få nytt liv genom vår cirkulära affär.

Läs mer om hur vi jobbar kring återbruk

Jacksons Trädvård Göteborg Skaraborg trädfällning trädbeskärning arborist

Säkert arbete

En god och säker arbetsmiljö är av högsta prioritet hos oss på Jacksons. Vår målsättning är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Vi jobbar proaktivt och utvärderande för att skapa en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda. 

Kunskap och engagemang

Jacksons Trädvård är medlem i Svenska Trädföreningen och ISA. Medlemskapet innebär att våra medarbetare ges möjlighet att utbyta branschrelaterade erfarenheter och höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

Vi är även medlem i Gröna arbetsgivare, Sveriges största arbetsgivarorganisation inom lantbruk och skog. Därigenom innehar vi kollektivavtal med fackförbundet Kommunal, GS och Unionen.

 

Karriär hos Jacksons

Vi söker klättrande arborister, konsulterande arborister och naturvårdsarbetare.

Läs mer