Vårt arbetssätt

DSC_9839.jpg

Kvalitet och kompetens

Jacksons mål är att vi ska vara det mest kvalificerade och kompetenta företaget i branschen. Vi utför uppdrag i Stockholm med omnejd. Kvalitetssäkring är en naturlig del av vår verksamhet. Vi jobbar med kvalitet på alla plan: i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade tjänster. Vi arbetar med mätbara mål som årligen följs upp och utvärderas.

Jacksons Trädvård AB (Stockholm) är certifierade för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2015, ISO14001:2015 och ISO 45001. Vi är också certifierade enligt PEFC-standarden.

Ta gärna del av vår Verksamhetspolicy för en utförlig beskrivning kring hur vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Miljö och hållbarhet

När man har naturen som arbetsplats är det självklart att vara omsorgsfull om miljön. Vi vill lämna så litet avtryck som möjligt.

Genom att vårda träd- och buskväxter kan de bevaras och de bidrar då till bättre luftkvalitet och högre rekreationsvärde i vår närmiljö.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och förhåller oss till tydliga miljönyckeltal. Restprodukterna efter fällning av träd tar vi tillvara som biobränsle och för möbeltillverkning.

Våra maskiner och fordon är miljöklassificerade och vi utökar vår fordonspark med fossilfria alternativ.

jacksons-tradvard-beskarning-tradvardsplan.jpeg
DJI_0462.jpg

Vår cirkulära affärsmodell

Med expertis och kunskap planterar och anlägger vi träd. Genom att använda biokol vid trädplantering och anläggning av växtbäddar binds kolet och vårt arbete bidrar till en så kallad kolsänka.

Med högt engagemang och säkerhetstänk vårdar vi sedan grönområden och trädvärden. Med omsorg väljer vi åtgärder för varje specifikt träd och plats.

Den biomassa och kompost som blir restprodukter av vårt arbete omvandlar vi till bioenergi.

Under varumärket Ravenwood tar vi vara på träd och skapar vi unika produkter, såsom möbler och figurer som kan placeras tillbaka i den miljö där de än gång stod.

Tveka inte att kontakta oss för mer information. Vi utför uppdrag i Stockholm med omnejd!

Säkert arbete

En god och säker arbetsmiljö är av högsta prioritet hos oss på Jacksons Trädvård. Vår målsättning är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Vi jobbar proaktivt och utvärderande för att skapa en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda. 

Jacksons Trädvård är medlem i Svenska Trädföreningen och ISA. Medlemskapet innebär att våra medarbetare ges möjlighet att utbyta branschrelaterade erfarenheter och höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

Vi är även medlem i Gröna arbetsgivare, Sveriges största arbetsgivarorganisation inom lantbruk och skog. Därigenom innehar vi kollektivavtal med fackförbundet Kommunal, GS och Unionen.

Jacksons-Tr_dv_rd0122-1.jpg

Karriär hos Jacksons

Vi söker klättrande arborister, konsulterande arborister och naturvårdsarbetare.

Läs mer