Vårt arbetssätt

Jacksons Tr dv rd0122

Kvalitet och kompetens

Jacksons mål är att vi ska vara det mest kvalificerade och kompetenta företaget i branschen. Kvalitetssäkring är en naturlig del av vår verksamhet. Vi jobbar med kvalitet på alla plan: i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade tjänster.

Jacksons Trädvård AB är certifierade för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2015, ISO14001:2015 och OHSAS 18001:2007. Vi är också certifierade enligt PEFC-standarden.

Ta gärna del av vår verksamhetspolicy för en utförligare beskrivning kring hur vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Jacksons Tr dv rd0053

Miljö och hållbarhet

Vårt arbete genomsyras av en miljömedvetenhet på alla nivåer. Från inköp av kaffe, till val av oljor och drivmedel till våra maskiner.

Vi ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Målet är att verksamheten ska lämna så litet avtryck på miljön som möjligt.

I samtliga maskiner används miljömärkta hydrauloljor, sågkedjeoljor och kylarvätskor. Vi för statistik över vår bränsleförbrukning och avfallsmängd. Vi strävar efter att minimera denna så långt som möjligt.

DSC 4903

Kunskap och engagemang

Jacksons Trädvård är medlem i Svenska Trädföreningen och ISA. Medlemskapet innebär att våra medarbetare ges möjlighet att utbyta branschrelaterade erfarenheter och höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

Vi är även medlem i Gröna arbetsgivare, Sveriges största arbetsgivarorganisation inom lantbruk och skog. Därigenom innehar vi kollektivavtal med fackförbundet Kommunal, GS och Unionen.

Karriär hos Jacksons

Vi söker nu klättrande arborister, konsulterande arborister och naturvårdsarbetare.

Läs mer