Team

Bild av MIke Jackson

VD Jacksons Trädvård

MIke Jackson

Telefon: 070 976 32 69

@

Bild av Jonas Runnding

Controller

Jonas Runnding

Telefon: 076 644 12 45

@

Bild av Laila Fahlborg

HR-chef

Laila Fahlborg

Telefon: 070 108 78 84

@

Bild av Ebba Svenskog

Marknadsansvarig

Ebba Svenskog

Telefon: 070 108 77 84

@

Jacksons Trädvård AB
Västbergavägen 43
126 30 Hägersten
tel: 08 410 470 70
telefontid: vardagar 9-11, 12-16
@

 

Bild av Marianne Wissman

Affärsområdeschef Skog och Naturvård Region Öst

Marianne Wissman

Telefon: 073 263 72 09

@

Bild av Dave Dippel

Affärsområdeschef Trädvård Region Öst *föräldraledig

Dave Dippel

Telefon: 076 644 37 81

@

Bild av Daniel Aresund

Operativ chef Trädvård Region Öst

Daniel Aresund

Telefon: 076 644 12 55

@

Bild av Helene Kragh

Administrativ chef Region Öst

Helene Kragh

Telefon: 070 976 32 58

@

Jacksons Trädvård
Sydväst AB
Gamla Riksvägen 258
437 93 Lindome
tel: 0766 33 33 90
telefontid: vardagar 7-16
@

Bild av Richard Reimertz

VD Region Väst

Richard Reimertz

Telefon: 073 509 60 79

@

Bild av Jesper Krantz

Tf. VD & Operativ chef Region Väst

Jesper Krantz

Telefon: 076 633 49 40

@

Vårt arbetssätt

trädbesiktining-göteborg-stockholm-jacksons-trädvård trädbeskärning trädfällning naturvård stubbfräsning

Kvalitet och kompetens

Jacksons mål är att vi ska vara det mest kvalificerade och kompetenta företaget i branschen. Kvalitetssäkring är en naturlig del av vår verksamhet. Vi jobbar med kvalitet på alla plan: i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade tjänster. Vi arbetar med mätbara mål som årligen följs upp och utvärderas.

Jacksons Trädvård AB (Stockholm) är certifierade för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2015, ISO14001:2015 och ISO 45001. Vi är också certifierade enligt PEFC-standarden.

Ta gärna del av vår verksamhetpolicy för en utförlig beskrivning kring hur vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Miljö och hållbarhet

När man har naturen som arbetsplats är det självklart att vara omsorgsfull om miljön. Vi vill lämna så litet avtryck som möjligt.

Genom att vårda träd- och buskväxter kan de bevaras och de bidrar då till bättre luftkvalitet och högre rekreationsvärde i vår närmiljö.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och förhåller oss till tydliga miljönyckeltal. Restprodukterna efter fällning av träd tar vi tillvara som biobränsle och för möbeltillverkning.

Våra maskiner och fordon är miljöklassificerade och vi utökar vår fordonspark med fossilfria alternativ.

jacksons-trädvård-beskärning-trädvårdsplan
trädbesiktining-göteborg-stockholm-jacksons-trädvård trädbeskärning trädfällning naturvård stubbfräsning

Vår cirkulära affärsmodell

Med expertis och kunskap planterar och anlägger vi träd. Genom att använda biokol vid trädplantering och anläggning av växtbäddar binds kolet och vårt arbete bidrar till en så kallad kolsänka.

Med högt engagemang och säkerhetstänk vårdar vi sedan grönområden och trädvärden. Med omsorg väljer vi åtgärder för varje specifikt träd och plats.

Den biomassa och kompost som blir restprodukter av vårt arbete omvandlar vi till bioenergi.

Under varumärket Ravenwood tar vi vara på träd och skapar vi unika produkter, såsom möbler och figurer som kan placeras tillbaka i den miljö där de än gång stod.

Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Säkert arbete

En god och säker arbetsmiljö är av högsta prioritet hos oss på Jacksons Trädvård. Vår målsättning är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Vi jobbar proaktivt och utvärderande för att skapa en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga anställda. 

Jacksons Trädvård är medlem i Svenska Trädföreningen och ISA. Medlemskapet innebär att våra medarbetare ges möjlighet att utbyta branschrelaterade erfarenheter och höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.

Vi är även medlem i Gröna arbetsgivare, Sveriges största arbetsgivarorganisation inom lantbruk och skog. Därigenom innehar vi kollektivavtal med fackförbundet Kommunal, GS och Unionen.

Jacksons-Trädvård Stockholm-Göteborg-Skaraborg trädvård trädfällning naturvård beskärning trädåtgärder trädbeskärning naturvårdJacksons-Trädvård Stockholm-Göteborg-Skaraborg trädvård trädfällning naturvård beskärning trädåtgärder trädbeskärning naturvård arborist

Karriär hos Jacksons

Vi söker klättrande arborister, konsulterande arborister och naturvårdsarbetare.

Läs mer