Återbruk

AnyConv.com__IMG_1083.jpg

Ravenwood

Från naturen, tillbaka till naturen

Ravenwood är en del av Jacksons Trädvård cirkulära affärsmodell och vårt sätt att ta tillvara på det trä- och restmaterial som uppstår i vår verksamhet.

Genom återbruk skapar vi unika och intresseväckande produkter, inspirerade av naturen. Utifrån våra beställares önskemål tar vi fram bland annat figurer, möbler, mulmholkar och fågelholkar samt installerar död ved i våra urbana grönområden. Med hjälp av vårt mobila sågverk kan vi ta hand om materialet på plats och undvika onödiga transporter.

Besök Ravenwood för att läsa mer.

Certifieringar

Jacksons Trädvård AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.