Team

Bild av Mårten Holmqvist

VD Jacksons Trädvård AB & Affärsområdeschef Bioenergi

Mårten Holmqvist

Telefon: 070 976 32 69

@

Bild av Jonas Runnding

Controller

Jonas Runnding

Telefon: 076 644 12 45

@

Bild av Laila Fahlborg

HR-chef

Laila Fahlborg

Telefon: 070 108 78 84

@

Bild av Ebba Svenskog

Marknadsansvarig

Ebba Svenskog

Telefon: 070 108 77 84

@

Jacksons Trädvård AB
Västbergavägen 43
126 30 Hägersten
tel: 08 410 470 70
telefontid: vardagar 9-11, 12-16
@

 

Bild av Marianne Wissman

Affärsområdeschef Skog och Naturvård

Marianne Wissman

Telefon: 073 263 72 09

@

Bild av Dave Dippel

Affärsområdeschef Trädvård

Dave Dippel

Telefon: 076 644 37 81

@

Bild av Daniel Aresund

Operativ chef Trädvård Region Öst

Daniel Aresund

Telefon: 076 644 12 55

@

Bild av Helene Kragh

Administrativ chef Region Öst

Helene Kragh

Telefon: 070 976 32 58

@

Jacksons Trädvård
Sydväst AB
Gamla Riksvägen 258
437 93 Lindome
tel: 0766 33 33 90
telefontid: vardagar 7-16
@

Bild av Richard Reimertz

VD Jacksons Trädvård Sydväst AB

Richard Reimertz

Telefon: 073 509 60 79

@

Bild av Jesper Krantz

Operativ chef Region Väst

Jesper Krantz

Telefon: 076 633 49 40

@

Bioenergi

Kretsloppstänk

Jacksons trädvård är ett företag som tillhandahåller tjänster som i hög grad påverkar miljön – till största del i positiv bemärkelse.

Genom att vårda träd- och buskväxter kan de bevaras och de bidrar då till bättre luftkvalitet och högre rekreationsvärde i vår närmiljö.

Den negativa miljöpåverkan som kan uppkomma i verksamheten är avfall och utsläpp från maskiner och transporter.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och förhåller oss till tydliga miljönyckeltal. Restprodukterna efter fällning och avverkning tar vi tillvara som biobränsle och för möbeltillverkning.

Våra maskiner och fordon är miljöklassificerade och vi utökar vår fordonspark med fossilfria alternativ.

Kontakta oss

Flis och biobränsle

Vi tillhandahåller borttransport av avverkat material från alla typer av uppdrag. Vi står även för miljövänlig återvinning genom produktion av biobränsleråvara. Vid större skogliga uppdrag ordnar vi med försäljning av virke och flis.

Vi kan leverera planteringsjord, sand, grus och andra material kopplat till uppdragen för att återställa miljön efter önskemål.

Jacksons Trädvård innehar trafiktillstånd för branschanpassade transporter.

Kontakta oss

jacksons-trädvård-möbler

Återbruk

Träd som av olika anledningar behöver tas ned kan får ett nytt liv i form av figurer för lek eller möbler för trivsel och gemenskap. Varje produkt är handtillverkad med omsorg och anpassad till just det området. Vi använder ek, alm och tall som är fulla av intressanta detaljer och livlig karaktär. Tillsammans med våra kunder skapar vi hållbara lösningar och ökat rekreationsvärde.

Kontakta oss

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Jacksons Trädvård AB (Stockholm) är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.