Bioenergi

Kretsloppstänk

Jacksons trädvård är ett företag som tillhandahåller tjänster som i hög grad påverkar miljön – till största del i positiv bemärkelse.

Genom att vårda träd- och buskväxter kan de bevaras och de bidrar då till bättre luftkvalitet och högre rekreationsvärde i vår närmiljö.

Den negativa miljöpåverkan som kan uppkomma i verksamheten är avfall och utsläpp från maskiner och transporter.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och förhåller oss till tydliga miljönyckeltal. Restprodukterna efter fällning och avverkning tar vi tillvara som biobränsle och för möbeltillverkning.

Våra maskiner och fordon är miljöklassificerade och vi utökar vår fordonspark med fossilfria alternativ.

Kontakta oss

Flis och biobränsle

Vi tillhandahåller borttransport av avverkat material från alla typer av uppdrag. Vi står även för miljövänlig återvinning genom produktion av biobränsleråvara. Vid större skogliga uppdrag ordnar vi med försäljning av virke och flis.

Vi kan leverera planteringsjord, sand, grus och andra material kopplat till uppdragen för att återställa miljön efter önskemål.

Jacksons Trädvård innehar trafiktillstånd för branschanpassade transporter.

Kontakta oss

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Sedan 2011 har vi fått utmärkelsen God kreditvärdighet av Bisnode Soliditet.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.