Skogsvård och Naturvård

Skogsvård

Skogsvård med fokus på kvalitet

Jacksons Trädvård erbjuder konsultering, förvaltning och aktiv skötsel av skogliga bestånd. Våra jägmästare, skogsmästare och landskapsvårdare anpassar skogsskötseln i syfte att öka såväl rekreationsvärden som naturvärden.

Läs mer

Naturvård

Naturvårdande skötsel med hänsyn till varje unikt område

Vi utför naturvårdande åtgärder i naturreservat och tätortsnära grönområden. Såväl som på ängs- och hagmarker och andra markslag som kräver speciell skötsel. Vi har hög kompetens inom naturvård och kulturvård samt tillvaratagande av sociala värden i naturområden.

Läs mer

Vi kan träd

Vi har lång erfarenhet av privata uppdrag på innergårdar och trädgårdar såväl som större anläggningar och gatumiljöer. Till oss vänder sig privatpersoner, företag och kommuner när de är i behov av kvalitativt och professionellt trädarbete.

Se alla referenser

Certifieringar

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Sedan 2011 har vi fått utmärkelsen God kreditvärdighet av Bisnode Soliditet.

Läs mer om vårt kvalitets- och miljöarbete.