Projekt

Årstaskogen

Naturområdet Årstaskogen i centrala Stockholm är ett blivande naturreservat. På uppdrag av Stockholm stad har vi utfört röjning och gallring med fokus på naturvård. Avverkat material skotades med olika typer av maskiner och även med häst. Sikthuggning längs gångstråk och motionsspår har bidragit till ökade rekreationsvärden.