Projekt

Humlegården

Stockholms näst äldsta park, Humlegården, är välbesökt av allmänheten. Här växer stora träd som vi har beskurit och vid behov tagit ner på uppdrag av Stockholms stad.