Projekt

Landskapsvård i Rindö

På uppdrag av en samfällighet i samarbete med Vaxholms kommun har vi utfört restaurering av gammal betesmark på Rindö. Åtgärderna bestod i artinriktat röjsågsarbete, manuell trädfällning i syfte att friställa naturvärdesträd och framtida naturvärdesträd, samt skotning.