Projekt

Trollskogen Årsta

Restaurering av befintlig trollskog I Årstaskogen. Tillsammans med kund skapades nya figure i tall